The Pirate Bay Away from Keyboard

در 13-اردیبهشت     توسط ali     نظرات 0
مستند آزادی‌های فکری بر اساس زندگی و شکست سه بنیان‌گذار The Pirate Bay، بزرگ‌ترین سایت اشتراک فایل‌های تورنت از بزرگ‌ترین صنعت این جهان، رسانه و هالی‌وود!...